הורה, ישראל

מרכז מקצועי שנותן מענה שלא ניתן היה למצוא בשום הפנייה קונבנציונלית אחרת . אנחנו מטופלים במרכז כ 7 שנים, וההתקדמות של בננו ללא ספק הינה בזכות הטיפול וההכוונה במרכז יעל