Anita Silvia

היה סוף שבוע מלא ומיוחד לכולנו. הגעתו של אלעד לאורפינגטון ושדי הייתה צפויה ומאירה מבחינות רבות. כל השנים בהן אני כן אוהבת את העבודה הזו, ראינו עשרות ילדים וכל אחד מהם היה אתגר בדרכו. השאלה הגדולה של משפחות, והלכתי איתן היא “מתי אדבר?” הניסיון הראה לי שרבים מהילדים האלה בסופו של דבר מדברים בסופו של דבר, אך בכל זאת, היו כמה מצבים שבהם השהיה מתעכבת להופיע, למרות העבודה הקשה. עם ילד כזה אני עובד כל יום, כמעט ארבע שנים. עכשיו זה הזמן למצוא תשובה לשאלות שלי. הרגשתי להעריך אותו, לאט לאט, זה פינה הרבה דברים ואני מתחיל להבין טוב יותר איפה החסרונות של התינוק והיכן צריך להתערב. אלעד נתן בצורה קונקרטית רעיונות שאולי גם אני הייתי. מה שהיה חסר לנו מבנה, אבל זה היה הבהירות והדיוק שהוא הציג כל כך גאוני לסמינר. הערכנו כי נתנו יעדים, מטרה ותקווה המבוססים על עובדות. באמת היה האיש הנכון בזמן הנכון. היום עבדתי איתו, וניסיתי להוציא לפועל חלק ממה שלמדתי מאלעד. הופתעתי שאני שונה, אני מנסה ליצור קשר נוסף עם התינוק, כשאני חוזר לדברים הפשוטים, אך חיוניים. תודה לאלעד ושדי על תיק המידע שהשארנו לו לעידוד ולתשובות. תודה על כמו וקיוויתי להמשיך למשפחה, המתנה היקרה ביותר שיכולתי לעשות. תודה, sinzi על ארגון האירוע הזה שהצליח לשנות את החזון שלנו ולהראות לנו דרכים חדשות. תודה, עמיתים יקרים, שהייתם כה נלהבים ומעורבים – אכן, אנו עושים צוות טוב! 🙂