SLP Australia

אלעד ושדי יצר את שיטת הטיפול בדיבור עבור אפרקסיה של דיבור בילדות . קלינאי תקשורת באוסטרליה והמחקר העכשווי טוענים כי אפרקסיה היא הפרעת למידה מוטורית. פיזיותרפיסט לומד הרבה יותר ממה שעושים קלינאי תקשורת בהכשרה באוניברסיטה. אלעד ושדי יצר את הערכת וטיפול באמצעות יישום הידע הנרחב שלו בלמידה מוטורית (מהיותו פיזיותרפיסט) על שרירי הדיבור. אין שום הבדל באופן שבו שרירי הדיבור עובדים בהשוואה לשרירים אחרים בגוף, ולכן הידע הלמוטורי של אלעד ויישום המחקר ישים ל אפרקסיה ורבלית. כשהשתמשתי בטכניקות הערכה וטיפול בשיטה של דר ושדי זה מאוד השפיע ​​על התרגול שלי וסייע לי כקלינאית תקשורת. כקלינאית תקשורת בכירה אני תומכת ומשתמשת בשיטת הטיפול של דר ושדי. שירותי הבריאות של המקצועות הפרא רפואיים – צריך להיות שיתוף פעולה בין פתולוגי דיבור, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, פסיכולוגים ואודיולוגים שכן המוח והגוף הם מערכת משולבת. הידע והכישורים שלנו בתחומים רבים חופפים, וכמטפלים אנו מעודדים לעבוד יחד כדי להרחיב את ההבנה שלנו. אלעד ושדי הוא בעל כישורים מאוד מיוחדים, והוא מטפל מושכל בצורה יוצאת דופן שקרא ומנהל את המחקר מרצונו בנושא דיבור, שפה, תקשורת, מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, חושית, קוגניטיבית וחברה. לפיכך מצאתי כפתולוג דיבור את הידע והכישורים שלמדתי מאלעד ושדי ו- היו יעילים מאוד, אינפורמטיביים ומשלימים מאוד להפרעות למידה מוטוריות בדיבור כמו אפרקסיה ורבלית. ביקרתי במרכז יעל ב -2 נסיעות לישראל ועבדתי עם אלעד ושדי בהערכות וטיפולים רבים באוסטרליה. אלעד תמיד הודיע ​​למטפלים ולקוחות שהוא פיזיותרפיסט ובעל רמת מקצועיות גבוהה. כל הערכותיו וטיפוליו מבוססים על תרגול מבוסס הוכחות, מוביל נתונים ומרכז הלקוח….