Ligaya Pacquiao Batolbatol

אלעד ושדי יצר את ה- VML עבור אפרקסיה של דיבור בילדות (CAS). פתולוגיית דיבור באוסטרליה והמחקר העכשווי טוענים כי CAS היא הפרעת למידה מוטורית. הלימוד המוטורי של פיזיותרפיסט לומד הרבה יותר ממה שעושים פתולוגי דיבור בהכשרה באוניברסיטה. אלעד ושדי יצר את הערכת VML וטיפול באמצעות יישום הידע הנרחב שלו בלמידה מוטורית (מהיותו פיזיותרפיסט) על שרירי הדיבור. אין שום הבדל באופן שבו שרירי הדיבור עובדים בהשוואה לשרירים אחרים בגוף, ולכן הידע הלמוטורי של אלעד ויישום המחקר ישים ל CAS. כשהשתמשתי בטכניקות הערכה וטיפול ב- VML זה מאוד הודיע ​​על התרגול שלי וסייע לי כמרפאת תקשורת. כפתולוג דיבור בכיר אני תומך, תומך ומשתמש ב- VML. שירותי הבריאות של בעלות הברית מטרתם גם להיות בשיתוף פעולה בין פתולוגי דיבור, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, פסיכולוגים ואודיולוגים שכן המוח והגוף הם מערכת משולבת. הידע והכישורים שלנו בתחומים רבים חופפים, וכמטפלים אנו מעודדים לעבוד יחד כדי להרחיב את ההבנה שלנו. אלעד ושדי הוא בעל כישורים מאוד מיוחדים, והוא מטפל מושכל בצורה יוצאת דופן שקרא ומנהל את המחקר מרצונו בנושא דיבור, שפה, תקשורת, מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, חושית, קוגניטיבית וחברה. לפיכך מצאתי כפתולוג דיבור את הידע והכישורים שלמדתי מאלעד ושדי ו- VML היו יעילים מאוד, אינפורמטיביים ומשלימים מאוד להפרעות למידה מוטוריות בדיבור כמו CAS. ביקרתי במרכז יעל ב -2 נסיעות לישראל ועבדתי עם אלעד ושדי בהערכות וטיפולים רבים באוסטרליה. אלעד תמיד הודיע ​​למטפלים ולקוחות שהוא פיזיותרפיסט ובעל רמת מקצועיות גבוהה. כל הערכותיו וטיפוליו מבוססים על תרגול מבוסס הוכחות, מוביל נתונים ומרכז הלקוח….