Nichols Pakkiam

זכינו להיות חלק מחזון VML של ד”ר אלעד ושדי מאז שנת 2014. VML סיפק מבט הוליסטי ורב ממדי מאוד לגבי הפרעות דיבור ואפרקסיה. זה איפשר לנו למזג גישה התנהגותית עם גישה דיבור מוטורית מדעית יותר לפיתרון בעיות, במיוחד במקרים מורכבים יותר. היתרון הגדול ביותר של ה- VML הוא שהוא לא טכניקה, אלא שיטה להבנה ולהתערבות בצורה יעילה עבור אנשים עם הפרעות דיבור. המהות שלה אפשרה לנו תמיד לשאול את השאלה “מדוע?”. בשדה צעיר יחסית של פתולוגיה של דיבור ומדעי התנהגות, שיטה זו הראתה יעילות כזו כמו גם הבטחה להיות מסוגלת לשפר את מצבם של אנשים ואיכות חייהם. התמיכה והצמיחה המתמשכת לאורך השנים הוכיחה גם את עצמה כסוג חשוב של חונכות. אנו מצפים לצפות בצמיחת VML של הסצינה הגלובלית.