SLP רומניה

טיפול ב- VML, אני חושב שמדובר בטיפול שפה שלם. אני מתחבר, אבל המידע שנמסר על ידי אלעד ושדי שלם. התיאוריה והפרקטיקה משתלבים באופן מושלם עם הילדים שאני עובד איתם. אלעד ושדי הוא מקצוען סופר! מטפלים ברומניה מעריכים את זה מאוד!