SLP סלובניה

אני חושב ששיטת VML היא מציל חיים לילדים עם בעיות דיבור המסייעת להם פיזית להתחיל לדבר. שירות מרכז יעל הוא השירות המקצועי ביותר שפגשתי.