נייר עמדה – אפרקסיה ורבלית של הילדות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

הקדמה

נייר עמדה זה הוא תוצר של למעלה מ 20 שנות טיפול, מחקר ופיתוח בתחום הטיפול באפרקסיה הורבלית במרכז יעל. במהלך השנים עברו במרכז יעל למעלה מ 2000 ילדים אשר הוערכו או טופלו בישראל ובמדינות רבות ברחבי העולם. לאורך השנים נבנתה מערכת טיפולית ייחודית אשר צברה ידע רב בתחומי ההערכה, טיפול , הדרכה והכשרה בתחום האפרקסיה הורבלית. אנשי מקצוע רבים ממדינות שונות ומקצועות שונים שותפים לדרך הטיפולית ותוצאותיה.

נייר עמדה זה משקף את הלך המחשבה והתפיסה הדיאגנוסטית והטיפולית. נייר זה מתבסס על הנסיון הטיפולי הרב, מחקר מקומי, מחקר עולמי, ולוגיקה רב תחומית. נייר העמדה מייצג ניתוח תופעת האפרקסיה הורבלית בראי רב מימדי התפתחותי. נייר זה אינו כבול למסגרת מקצועית או לשיטה כזאת או אחרת, אלא מבצע ניתוח מקיף בלוגיקה רב מימדית רחבה.

מטרת נייר העמדה היא לשקף את הצדדים הרבים של תופעת האפרקסיה הורבלית על היבטי האבחון, הערכה, מקורות, השלכות וטיפול. הקורא יסיק את מסקנותיו על סמך המוצג ויוכל לקבל החלטה מושכלת בהינתן פריסה רחבה ובהירה של הידע בתחום.

לנייר העמדה המלא לחץ כאן

Dr. Elad Vashdi

Dr. Elad Vashdi

Yael Center founder, VML and MDT method inventor, has a doctorate in physiotherapy, published multiple articles in relation to childhood apraxia of speech (CAS), developmental disorders, child development and intellectual disability.

Leave a Replay

About Us

The Yael Center is a professional therapeutic organization which focuses on speech therapy and multi-dimensional therapy via two unique methods. These methods were developed by the founder of the center, Dr Elad Vashdi, and Yael Center’s members. The center has been in existence since 1996.

Recent Posts

Follow Us

VML video presentation

נגן וידאו