פרטים

 מרכז יעל הרצליה – במקלט  ליד רחוב רביבים 43, הרצליה.

הוראות הגעה 

מכביש 531 מזרח – רד ביציאה להרצליה ורעננה. פנה שמאלה לכיוון הרצליה. ברמזור השני פנה שמאלה לשכונת שביב. בכיכר הראשונה שמאלה לרחוב רביבים. לאחר 100 מטר פנה שמאלה כביש גישה קטן בין רביבים 43 לבין הקונסרבטיון. מרכז יעל נמצא בתוך מקלט בסוף כביש הגישה.

מכביש 531 מערב – רד ביציאה להרצליה . פנה ימינה לכיוון הרצליה. ברמזור השני פנה שמאלה לשכונת שביב. בכיכר הראשונה שמאלה לרחוב רביבים. לאחר 100 מטר פנה שמאלה כביש גישה קטן בין רביבים 43 לבין הקונסרבטיון. מרכז יעל נמצא בתוך מקלט בסוף כביש הגישה.

לצורך ניווט בוויז או מפות גוגל  – הזן רביבים 43 הרצליה. 


מרכז יעל נשר – ליד ההשכלה 25, נשר.

הוראות הגעה

מאוניברסיטת חיפה

סע לכיוון נשר במורד ההר על כביש 705. פנה ימינה ברמזור לרחוב המגינים. פנה פניה חדה ימינה לרחוב יפה נוף. בכיכר צא ביציאה הראשונה לרחוב ההשכלה. חנה ליד ההשכלה 25 או ברחוב הגבורה שם יש חניון ציבורי קטן. לך עם השלטים לכיוון מרכז – מיד לאחר ההשכלה 23, רד במדרגות למטה לכיוון רחוב העליה. מרכז יעל יהיה הבית הראשון משמאל.

מצומת יגור

סע על כביש 752 עד לכיכר עם כביש 705. צא ביציאה השניה לכיוון אוניברסיטת חיפה ונשר. פנה שמאלה ברמזור השני לרחוב המגינים. פנה פניה חדה ימינה לרחוב יפה נוף. בכיכר צא ביציאה הראשונה לרחוב ההשכלה. חנה ליד ההשכלה 25 או ברחוב הגבורה שם יש חניון ציבורי קטן. לך עם השלטים לכיוון מרכז – מיד לאחר ההשכלה 23, רד במדרגות למטה לכיוון רחוב העליה. מרכז יעל יהיה הבית הראשון משמאל.

 

לצורך ניווט בוויז או מפות גוגל – הזן רחוב ההשכלה 25 , נשר. 

SPECIAL INTRODUCTIONARY GIFT

10 FREE CREDITS

(worth $300)

Use it to get 10 FREE speech evaluations. Whenever you want, for whoever you want!

Just create your account, credits are automatically applied to your account!

This is time limited offer, it can end anytime. So don't hesitate, register now. Do you know a non-verbal child or child with speech deficit - let them know about this offer!