חדשות

הערכת היגוי מקוונת

אני שמח להודיע כי עלתה לאוויר תוכנת הערכת היגוי אשר מאפשרת לבצע הערכת היגוי בבית ולקבל תוכנית טיפול מורכבת ומהימנה התוכנה מבוססת על שיטת ו.מ.ל

חדשות

פעילות בינלאומית

The international activity of Yael Center is very intensive in next 12 months: There are intensive treaments in Israel scheduled until November 2019. There is