MDT Method

שיטת MDT היא מערך טיפולי איטגרטיבית רב מימדי אשר מיישם עקרון הטיפול הטראנסדיסיפלינארי  עבור ילדים עם צרכים מיוחדים.

שיטת MDT  היא מערכת טיפולית אשר מיישמת את עקרון הטיפול הרב מימדי האינטגרטיבי. שיטת  MDT  שואפת לאינטגרציה רב מימדית אופטימלית המאפשרת לראות את הילד כמכלול רב מימדי מזויות שונות ולהגיע לרמת דיוק מכסמלית בבניית תוכנית התערבות מקיפה.

האינטגרציה באה לידי ביטוי בתחומי הטיפול הבאים: הערכה, ניתוח נתוני הערכה, הגדרת מרכז תוכנית טיפול, עבודת צוות, שיטות טיפול שונות, דיסיפלינות שונות, מטפלים רב תחומים, מטרות אינטגרטיביות ואמצעי טיפול אינטגרטיבים.  

 

 

שיטת MDT  עושה שימוש בהערכה אינטגרטיבית רב מימדית מורכבת אלגוריתמית, מנהל תוכנית טיפול, אינטגרציה בין דיסיפלינות ושיטות טיפול בבניית תוכנית הטיפול, מטפל רב תחומי, מומחיות בבניית מטרות אינטגרטיביות ואמצעי טיפול אינטגרטיבים. השיטה מאופיינת בגמישות מחשבתית רבה ביישום התוכנית לצד ניתוח אנליטי מתימטי של נתוני ההערכה.

שיטת MDT  מציעה:

1.      הערכה אינטרטיבית רב מימדית בין כל תחומי ההתפתחות.

2.      שיטה מובנית ומסודרת להבטחת טיפול אפקטיבי ויעיל.

3.      שימוש במגוון שיטות וכלים.

4.      גמישות רבה ביישום התוכנית לאור צרכי הילד.

5.      בניית תוכנית אישית אופטימלית עבור הילד ומשפחתו

 

אינטר-דיסיפלינאריות

אינטרדיסיפלינאריות מערבת  שניים או יותר תחומי ידע לפתרון בעיה משותפת. הרעיון בפעילות אינטרדיסיפלינארית היא שיתוף בידע בינתחומי על מנת לפתור בעיה מורכבת אשר לא ניתן לפתור באופן דיסיפלינארי. חשיבה אינטרדיספלינארית חוצה את גבולות המקצוע השמרנים על מנת לאפשר פתרונות יצירתיים מורכבים.

את החשיבה האינטר-דיסיפלינארית ניתן היה למצוא לפני מאות שנים אצל אנשי רוח ואומנים. במאה ה20 הפכה להיות החשיבה האינטרדיספלינארית מנת חלקה של האקדמיה וקמו תנועות אקדמיות אינטר-דיספלינאריות מדעיות אשר יצרו שילובים בינמקצועיים על מנת לפתור בעיות מורכבות. 

אינטר-דיסיפלינאריות מערבת חשיבה אינטגרטיבת, השאלה רעיונית בינתחומית, שימוש במטאפורות, שיתוף פעולה בינמקצועי ובינתחומי, גמישות בחשיבה, חדשנות ופתרון בעיות מורכבות.

 

התפיסה השמרנית המקצועית הינה דיסיפלינארית בעיקרה. בעיות מורכבות בתחום כזה או אחר לעיתים דורשות פתרון אינטר-דיסיפלינארי שיתופי. בין הגישה הדיסיפלינארית לגישה האינטר-דיסיפלינארית ניתן למצוא אי הסכמות רבות ואי הלימה בקבלת ההחלטות. האמת שוכנת באיזון בין הפעילות הדיסיפלינארית לבין השימוש באינטרדיספלינאריות ככלי לפתרון בעיות מורכבות. לכל דרך חשיבה יתרונות וחסרונות והשימוש המושכל בשתי דרכי החשיבה יכול להביא בסופו של דבר לתוצאה מיטבית.

שיטת MDT  מייצגת את התפיסה האינטר-דיסיפלינארית ואף לוקחת אותה צעד אחד קדימה בהגדרת מטפל התפתחותי רב תחומי אשר פועל בצורה רחבה לאורך כל תחומי הטיפול. תפיסה נקראת התפיסה הטראנסדיסיפלינארית בה הגבולות בין המקצועות מטשטשים עד לא קיימים ומקיימים את דמות המטפל הרב תחומי.

 

הטיפול המסורתי

הטיפול המסורתי הדיסיפלינארי בילדים עם צרכים מיוחדים בעלי מורכבות רבה כולל הערכה רב תחומית מולטי דיסיפלינארית. ינתנו הערכות מתחומי הריפוי בעיסוק, פיזיוטרפיה, קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה ועוד. הערכת רחבה מסוג זה אומנם מכסה תחומים רבים אך לוקה בחפיפה בלתי מבוקרת בין התחומים השונים ובקיומם של “חורים” בהערכה, נושאים אשר אינם מקבלים התייחסות מאף דיסיפלינה. “החורים” הנוצרים בהערכה נובעים מהגדרה שרירותית של כל הערכה דיסיפלנרית כתלות באיש המקצוע עצמו, ההכשרה הספציפית שקיבל, הגדרת תחומי אחריות שאינם קבועים וכן שונות בין תרבותית ובין מדינות. בנוסף, אין הגדרה של מנהל תוכנית טיפול ברוב המוחלט של המקרים ואין לכך תקן במערכת הציבורית.

מתוך שכך, גם אם נעשית הערכה רחבה של מספר אנשי מקצוע במקביל, נוצרים חללים שאינם מטופלים ואין ראייה רחבה אשר מבצעת ניתוח רחב ומעמיק של התמונה הטיפולית, כל שכן, לא בצורה מובנית ומאורגנת.

לצד הטיפול הדיסיפלינארי ניתן למצוא כיום שיטות רוחביות אשר מתעדתות לטפל במגוון רחב של נושאים בורה מאד מסויימת – ניתוח התנהגות, floor time, sonrise program ועוד. לשיטות אלו ראייה רחבה יותר של המנעד הטיפולי אך בדרך זוית ההסתכלות שלהן תהיה צרה בהתאם לפילוסופיה הטיפולית שלהן.

בעשורים האחרונים הולכת ומתקדמת התפיסה שיש מקום לעבודת צוות ושיתוף  אינטרדיסיפלינארי בתחום הטיפול בגיל הרך. תפיסה זו מתהווה ברחבי העולם. ישנן מדינות בהן התפיסה המקצועית הזאת נוכחת יותר ואחרות אשר עדין מעדיפות את התפיסה הדיסיפלינארית כתפיסה טיפולית  מרכזית.

שיטת MDT היא כלי ליישום התפיסה האינטרגטיבית הרב תחומית ואינה מהווה רק תפיסה טיפולית.

רקע להתפתחות שיטת MDT

 

שיטת MDT  החלה להתפתח בשנת 1996 על ידי ד”ר אלעד ושדי, אז סטודנט צעיר לפיזיוטרפיה. באותם שנים עבד ד”ר ושדי עם ילד שאובחן על הספקטרום האוטיסטי בעל תפקוד כללי נמוך מאד ותוכנית טיפול התנהגותית רחבה מאד. מתוך עבודה זו נוצרה ההכרה כי נכון יהיה יותר לערוך את אופן ההערכה והטיפול בצורה אחרת בשונה מהטיפול ההתנהגותי או הדיספלינארי המקובל.

תחילתו של תהליך היה יצירת קבוצת דין מקצועית לאורך שנים אשר פיתחה את הרעיונות הרב תחומים ולאורך השנים התפתחה שיטה עם כלי הערכה , תיאוריה מבוססת, כלי ניתוח, וכלים טיפוליים רבים מאד במגוון תחומים.  אלעד ושדי סיים בינתיים תואר ראשון בפיזיוטרפיה, התמחות בטיפול בגיל הרך, תואר שני במדעי החיים ותואר שלישי בפיזיוטרפיה בארה”ב. במקיבל עבד ד”ר ושדי במגוון רחב של תחומים והתנסה בעבודה עם למעלה מ 1000 ילדים לאורך השנים עד היום.

פיתוח השיטה התמקד באלמנט האינטגרטיבי של הטיפול ואכן מומחיות וייחודיות השיטה היא ביכולת לייצר אינטגרציה טיפולית במספר רמות במקביל.

מודל שיטת MDT

תחילת כל הליך טיפול אינטגרטיבי הינו בהערכה מעמיקה לפי כלי ההערכה של שיטת MDT. כלים אלו עדין נמצאים בבניה ותיקוף, ואוגדים אלפי נתונים במקביל. ההערכות בנויות לפי המספרים הראשונים של הטיפול ההערכה קרי, מוטוריקה גסה ועדינה, תחושה, דיבור, תקשורת, שפה, קוגניציה, חיברות, היבטים ריגשיים, מצב רפואי ועוד. הערכה מסוג זה אינה משאירה מקום לטעויות או חללים בין תחומי הערכה. ניתן להשתמש בהערכות נוספות שבוצעו על מנת לדייק כמוה שיותר בתוך ההערכה.  

לאחר ההערכה נעשה ניתוח אנטגרטיבי של הנתונים על מנת להבין את הקשרים בין הנתונים בתוך כל תחום ובין בתחומים. ניתוח מסוג זה מאפשר לראות את התמונה הגדולה בצורה הרבה יותר מדויקת.

לאחר ניתוח מעמיק נבנית תוכנית רחבה רב מימדית אשר מכילה את אספקטים שונים (תוכנית לדוגמא) ומהווה את בסיס הטיפול. לתוכנית נכתבות מטרות מדידות בכל התחומים הרלוונטים שנבחרו לטיפול. הטיפול מתבצע לאור המטרות תוך בחירת אמצעי טיפול ראשונים ושניונים והשענות על עקרונות הלימוד והטיפול.

הטיפול הינו טיפול אינטגרטיבי תחת רמות שונות אשר מפורטות בהמשך. לטיפול יש מעגל היזון חוזר תמידי אשר מאפשר באופן שוטף להעריך מחדש את היכולות והצרכים של הילד על להמשיך בטיפול מיטבי.

אספקטים של אינטגרציה

 המשפחה – המשפחה היא מרכז הטיפול והלקוח העיקרי. המשפחה יכולה לקחת חלק פעיל ודומיננטי בתהליך הטיפול. המשפחה מנווטת בופו של דבר הטיפול ומקבלת החלטות לגבי כל המטפלים.

מנהל תוכנית טיפול – דמות טיפולית אשר תפקידה העיקרית הוא לבצע את הההערכות, לרכז הערכות של אנשי מקצוע אחרים, לבנות את התוכנית הכוללת, לעקוב אחר ביצוע התוכנית הכוללת, להדריך את צות המטפלים, לבצע אינטגרציה רב מימדית של כל נושאי הטיפול.

מטפל רב תחומי – מטפל אשר עוסק בכל התחומי הטיפול תחת הנחיית מרכז הצוות. מטפל זה למד את שיטת MDT  או פועל בהנחייה צמודה. מטפל רב תחומי אידיאלי יהיה מטפל אשר למד לתואר מטפל רב תחומי לתואר שני ישיר ועשה אינטגרציה לימודית של כל המקצועות הפרא רפואיים.

דיספלינות – אינטגרציה בין המטפלים הדיסיפלינרים לעצמם ואינטגרציית התרומה המקצועית שלהם למערך הטיפול הכולל.

מסגרות חינוכיות – אינטגרציה בין מסגרות החניוך , הבית ומסגרות טיפול אחרות. הלימה בין התכנים והמטרות המועברים בכל מסגרת.

שיטות טיפול – אינטרגצייה בין שיטות טיפול שונות בתוך המערך הטיפולי בהתאם לצורך הטיפולי.

ניתוח נתונים – אינטגרציית נתוני הערכה לצורך הסקת מסקנות מהימנה ואפקטיבית. ניתוח אינטגרציה בין משתני תחום הערכה ספציפי וניתוח אינטגרטיבי בין תחומי הערכה שונים (מוטורי, סנסורי, תחושתי, קוגנטיבי וכן הלאה).

מטרות – אינטגרצייה בין המטרות שנקבעות לתחומי ההערכה השונים על מנת לייצר תוכנית עם הלימה בינתוחמית מכסימלית.

טכניקות ואמצעי טיפול – אינטגרציה ברמת התרגיל הבודד. תרגיל אינטגרטיבי המשלב מספר מטרות במקביל. תרגילים אלו בדרך כלל ארוכים במשכם ונעים על ציר של פעילות מסוימת המשלבת מספר מטרות במקביל או בצורה טורית.

זמן – אינטגרציית מימד הזמן לתוך מערך הניתוח וקבלת ההחלטות. ניתוח הנתונים במימד התהליכי ולא בראייה רוחבית חד מימדית מאפשר הסקת מסקנות שונה ואינטרפטציה שונה של הנתונים.

 

ייחודיות של שיטת MDT

1.      מודל אינטגרטיבי מאורגן אשר מאפשר אינטגרציה מיטבית בין מימדים שונים.

2.      שיטה טראנסדיספלינארית אשר מגדירה את המטפל הרב תחומי.

3.      הגדרת מרכז הצוות הרב תחומי כמוביל המערך הטיפולי.

4.      מתודולוגיה מובנית לניתוח אנליטי אינטגרטיבי של אלפי נתונים.

5.      למעלה מ 15000 תרגילים במערך טיפול ייחודי

6.      מערך הערכות אינטגרטיבי לכל תחום טיפולי