consult.yaelcenter.com

פלטפורמת הייעוץ של מרכז יעל מאפשרת להורים ומטפלים לקבל ייעוץ לגבי טיפול בהיגוי עם מומחי הטיפול של מרכז יעל לפי שיטת VML. ניתן לקנות קרדיטים ולהשתמש בהם לטובת ייעוץ, הערכה או הפעלה של תוכנת ההערכה.