evaluate.yaelcenter.com

תוכנת הערכה לפי שיטת VML – מבוססת על אלגוריתם ייחודי שנבנה במרכז יעל ויודעת להפיק תוכנית טיפול מדויקת בהיגוי. התוכנה מאפשרת למטפל או להורה להזין את נתוני ההיגוי לפי אינדקס מפורט ולקבל תוכנית יישומית לבית. לכל משתמש יש את האזור האישי שלו שם מנוהלות תיקיות  המטופלים. השימוש הראשוני בתוכנה הוא חינמי ולאחריו יש לקנות קרדיטים לפי שימוש. כיום התוכנה כתובה באנגלית ובסינית. בקרוב תתורגם לעברית לטובת המשתמשים בשפה העברית, ולאחר מכן לשפות נוספות.