train.yaelcenter.com

קורס מקוון עצמאי ללימוד שיטת VML לטיפול בדיבור (אפרקסיה ורבלית). הקורס בנוי מעשרות שיעורים מודולורים אשר ניתנים לרכישה באופן בודד, מקבצים או כקורס הכשרה שלם. הקורס מתכלל את כל הידע של שיטת VML באופן תיאורטי ומכיל סרטונים רבים, מחקר אקדמי, תיאורי מקרה, תרגילים מעשיים, ומבחן בסוף כל שיעור. הקורס מוצע כרגע בשפה האנגלית אך בקרוב יתורגם לשפות נוספות כולל עברית. הקורס נותן למטפל ולהורה כלים לטיפול מעשי בהיגוי ומשלים את השימוש בתוכנת ההערכה של מרכז יעל.