הכשרת מטפלים VML

 במרכז יעל מתקיימת הכשרה בתחום הטיפול בהיגוי לפי שיטת VML. הקורס הבסיסי להכשרת מטפלים והורים לטיפול לפי שיטת VML מתקיים בישראל ובמדינות רבות ברחבי העולם לפי דרישה מקומית ונבנה בהתאם לצורך המקומי של אותה קבוצת משתלמים.

מטרות ההכשרה

 1. המשתלם יכיר את מבנה שיטת VML וחלקיה
 2. המשתלם יכיר את תופעת האפרקסיה הורבלית באופן מעמיק וידע להתייחס אליה בצורה מתאימה.
 3. המשתלם יכיר את הטכניקות המנואליות של שיטת VML ברמה הבסיסית ויפעל איתן לאורך חצי שנה לפחות.
 4. המשתלם יכיר את עקרונות הלמידה המוטורית וידע להשתמש בהן בצורה ראשונית בטיפול.
 5. המשתלם ידע לבצע ניתוח ראשוני של המידע הקשור להיגוי לפי האנליזה של שיטת VML .
 6. המשתלם ידע לבנות תוכנית טיפול ראשונית לפי שיטת VML.

משך ההכשרה – 60 שעות פרונטליות, סדנא, 15 שעות פרונטליות בקורס מתקדם ו 100 שעות התנסות.

אוכלוסיית יעד לקורס – קלינאיות תקשורת, מטפלים מתחומים שונים, הורים לילדים עם קשיי דיבור.

תנאי קבלה לקורס:

התנסות בתחום הטיפול בדיבור של שנתיים לפחות.

קורות חיים מתאימים.

ראיון התאמה.

תכני הכשרה

אנטומיה ופיזיולוגיה של הדיבור , שיטת VML, אפרקסיה ורבלית, התפתחות שפה ודיבור, מערכות תחושה.

 טכניקות מנואליות, עקרונות למידה מוטורית, עקרונות טיפול ולימוד, ביצוע הערכה לפי VML,

ניתוח הערכה ובניית תוכנית טיפול, פתרון בעיות תיאורטיות בהיגוי.

הכשרה מעשית

100 שעות התנסות בטיפול – תצפיות וטיפול מעשי.

15 שעות הרצאה פרונטלית וליווי בזום.

כתיבת עבודות תצפית אישית על ביצוע טכניקות ועקרונות למידה מוטורית.

ניתוח שלושה מקרים וכתיבת תוכניות טיפול.


 מועדי הקורס בישראל

בישראל נפתח קורס לפי דרישה של קבוצת משתלמים הגדולה  מ 10 משתלמים תוך התחייבות מראש להשתתפות בקורס. מבנה הקורס יקבע באופן ספציפי עם התאמה לקבוצה.  לא יפתחו קורסים במועדים קבועים לאורך השנה. 

מועד הקורס הקרוב – ספטמבר 2022

להרשמה :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxOea3YCdKouTDkuUFFRAeB4C74fJNSbxs4oo49_9iGa9L6A/viewform
מועדי הקורס בחול

קורסי VML מוזמנים במדינות שונות בעולם לפי צורך מקומי, בדרך כלל תחת חסות של קליניקה טיפולית או ארגון אחר. הקורסים נעשים בשני מקטעים של 4 ימים לאורך מספר חודשים. עד היום נערכו קורסים בארהב, רומניה, סלובניה, טאיוון ואוסטרליה.

בשלב זה ישנם קורסים נוספים המתוכננים לשנת 2021 בתורכיה, רומניה, אוסטרליה וטאיוון, סלובניה ויתכן הונגריה ורוסיה. קורס VML מקוון

במרכז יעל פותח קורס הכשרה מקוון למטפלים לפי שיטת VML.

הקורס מיועד להורים לילדים עם קשיי דיבור וכן למטפלים שונים.

מטרת הבניית הקורס הייתה להנגיש את שיטת VML לכל העולם על מנת לאפשר לילדים עם קשיי היגוי על רקע מוטורי להשתמש בשיטה. השימוש המקוון נבחן לאורך השנים ונמצא יעיל במקרים רבים אפילו שלא היה מסודר ומאורגן.

מבנה – הקורס כולל 76 שיעורים במספר תחומים:

 1. רקע תיאורטי
 2. הערכה
 3. טכניקות מנואליות
 4. ניתוח ובניית תוכנית טיפול
 5. עקרונות למידה מוטורים
 6. עקרונות למידה כלליים

כל קורס כולל חלקים תאורטים, סרטונים ומשימות מעשיות.

לכל קורס מבחן מסכם אשר מתכלל את חומר הקורס.

משתלם בקורס המקוון נמצא בקשר עם מטפל בכיר במרכז יעל אשר מנחה אותו מעשית במהלך הקורס.

הקורס נערך בשפה האנגלית.

ניתן לקחת את הקורס המקוון בשני אופנים:

הכשרה מלאה של מטפל VML – מסלול זה כולל לימוד רציף של כל מודולות ההכשרה ועמידה בתנאי סף. משתלם אשר יעבור את הקורס המקוון יקבל תעודת מטפל VML מקוון. תעודה זו שונה בדרגתה ממטפל אשר למד את הקורס באופן המסורתי פנים אל פנים. מטפל של הקורס המקוון לא יוכל להתקדם לקורס הכשרה מתקדם אלא אם עמד בתנאי סף נוספים.

מודולות בודדות – ניתן לרכוש מודולות הכשרה בודדות על מנת ללמוד נושאים ספציפים מתוך שיטה VML. מטפלים רבים מחפשים מחפשים טכניקות ספציפיות כאלו ואחרות או עקרונות למידה מוטורים בטיפול. בית הספר לטיפול בדיבור של מרכז יעל מאפשר למידה מסוג זה. ניתן לרכוש שימוש במודולות בודדות דרך פלטפורמת MYVML train . 

לפרטים נוספים על הקורס ראה פלטפורמת  MYVML trainקורס VML מתקדם

קורס זה מיועד למטפלים אשר עברו את ההכשרה הבסיסית ומטפלים לפחות שנתיים בתחום האפרקסיה הורבלית.

מטרת הקורס היא להכשיר מדריכים לטובת הערכה, ייעוץ והעברת קורסי VML ברחבי העולם. 

משך הקורס שנה וחצי.

מבנה הקורס: 

שיעורים מקוונים אחת לחודש

עבודות לימודיות בין המפגשים המקוונים

תצפית בשבוע טיפול אינטנסיבי בישראל או במקום אחר. 

מפגש לימודי אינטנסיבי מסכם בן שבוע בישראל של כל המשתלמים בקורס.

התנסות בהעברת שיעורים בקורס VML במקומות שונים בעולם.