הרזולוציה התפיסתית של הטיפול

את המיומנות האינטגרטיבית של המטפל ניתן לבטא דרך תפיסה רזולוציונית של הטיפול כלומר היכולת להסתכל על תמונת הטיפול ברזולוציה משתנה בהתאם לצורך. רזולוציה היא צפיפות הנקודות המרכיבות מקטע ויזואלי מסוים. מסך מחשב יכול להקרין תמונה ברזולוציה משתנה. ככול שהרזולוציה גבוהה יותר איכות התמונה תהיה טובה יותר משום שצפיפות הנקודות תגדל והתמונה תהיה “מלאה יותר” וחדה יותר.

ניתן לקחת את המושג בהשאלה לתחום הטיפולי ולהגדיר את המציאות הטיפולית כתמונה בעלת רזולוציה בעיני המתבונן. מידת הרזולוציה תלויה במתבונן בתמונה. ככל שרזולוציית המתבונן תהיה גבוהה כן הבנתו את התמונה והמציאות תהיה גדולה יותר. הדבר דומה לפאזל – לכמה חלקים יכול המתבונן לחתוך את התמונה – ככל שמספר חלקי הפאזל גדול יותר כן מתרבים הקשרים שהמתבונן יכול לראות בתוך התמונה. ככל שהמתבונן יכול לראות יותר קשרים בתוך המציאות הטיפולית בין יותר חלקים של התמונה כן הוא יכול להבין אותה יותר טוב. 

מיומנות חשובה של מאבחן טוב היא היכולת להגדיל את מידת הרזולוציה של התמונה ולהבין בצורה טובה יותר את הקשרים בין החלקים השונים במציאות הטיפולית. ככל שמספר המשתנים עולה (מספר היחידות המרכיבות את התמונה) כן מספר הקשרים בינהם עולה וכן התובנה. המשתנים יכולים להיות קשורים לתחום התפתחות אחד או לכולם יחד בזמן נתון או אף היסטורית.

ננסה לפשט את מושג הרזולוציה באמצעות מספר דוגמאות. באבחון מוטורי נמצא חולשה בפלג גוף עליון המתבטא בתפקוד ירוד של כפות הידיים אצל ילד בן 5 עם עיכוב התפתחותי כולל. לכאורה ניתן לבצע התאמה חד חד ערכית של טיפול מתאים – תרגילים לחיזוק פלג גוף עליון ותרגילים לשיפור התפקוד הפונקציונאלי. בהסתכלות מעמיקה יותר עם רזולוציה גבוהה יותר ניתן לשאול שאלות נוספות בחלוקה לתתי תחומים: יכולת קבוצות שרירים ספציפיות בגף עליון, מידת היענות טיפול, אופן טיפול קודם, הסטוריה של החולשה השרירית, מצב תזונתי היסטורי ונוכחי, מקום הטיפול המוטורי הספציפי במערך ה טיפול הכולל, הקשר בין הקושי הספציפי לקשיים או יכולות בתחומים אחרים, פרוגנוזה, יכולת תקשורתית שפתית, שעות טיפול אופציונאליות, היסטוריה משפחתית.

בכל תחום שצוין יש לקבל כמה שיותר נתונים. מנינו 11 תתי תחומים כאשר בכל תחום נקבל 5-10 נתונים שונים. באופן תיאורטי מספר המשתנים יכול לנוע בטווחי 50-100 בערך. כאשר נבחן את הקשר בין כל המשתנים נקבל תובנה אחרת לגבי אופן הטיפול המתאים. אם נרצה ויהיה צורך טיפולי בכך נוכל להעלות את מידת הרזולוציה הטיפולית בכך שנעלה את מספר תתי התחומים ומספר הנתונים שנאסוף בכל תחום. העלאה וירידה במידת הרזולוציה תתקיים בהתאם לצורך הטיפולי. אם רזולוציה נמוכה של ניתוח תאפשר השגת המטרות שהוצבו לא יהיה צורך לבצע אנליזה מורכבת יותר אך אם אין הצלחה למצוא מענה ברזולוציה מסוימת יהיה צורך להעלות מידת הרזולוציה האבחונית ולייצר מערך אחר שיתן מענה. מאבחן טוב עם יכולת רזולוציה גבוהה יבצע אבחון באופן טבעי ברזולוציה גבוהה ויגיע לידי גיבוש תפיסת מציאות עמוקה ומלאה.