משפחה, אוסטרליה

שיטת VML הצליחה ביותר עבור בתי צ'. אלעד ושדי ענה לתפילותינו. השיטה שלו עזרה לבתי עם אפרקסיה של דיבור במקום שאף מטפלים אחרים לא הצליחו.