Bogdan Ciofoaia

בהחלט מבוא זה לטיפול vml הוא חלק חיוני של חידה מורכבת ועמוקה. ניתן להתגבר על קשיים מילוליים של ילדים אלה. אנו יודעים היום מה אתמול. בל נשכח שראינו אדם מגיע לאלעד ושדי. מה הזוהר של הרעיון שלו? אני חושב שזה היה האומץ להביט מעבר למה שנאמר הוא "שיטה סטנדרטית", אבל האינטלקט והעבודה המרשימה שהוא עשה כדי ליצור בסיס מדעי חזק, תוך היותה דרך לעבר האינדיבידואליות של כל ילד. זה רעיון שמתרחש לעיתים רחוקות, עד כמה נדירים אותם יציאות בסגנון "דמגוגיה" מסוימת של תיאוריית ניקוז או בלתי גמישות.