Alina Gabriela Milton

אני עדיין לא חוזר אחרי מה שקרה בסוף השבוע. אכן המילה צודקת כשאתה עובד עם ילד עם בעיית שפה זו אתה יכול לממש את כל מה שאמרה שגילה הייתה נשימה של אוויר שהייתי זקוקה לה ועכשיו אני מדברת עלי מאוד. בטיפול שלי עם a.s. הרגשתי כאילו פגעתי במחסום שלא הצלחתי מעבר לזה ובטח שלא הוא מעולם לא הצליח. הרגשתי שזה כל מה שאני יכול להציע לטיפול בשפה בפני עצמו. סינזי אני רוצה להודות לך כל כך שעשית הכל בכדי להגיע לכאן אלא גם שהמשפחה הסכימה להגיע להערכה. תודה צוות שהיה מאחוריי בהערכה !!!! ירגיש כמעט בוודאות ששום דבר לא קורה פשוט !!!! תודה על הכל!